Reklama
  • Poniedziałek, 14 marca 2016 (14:00)

    Kalendarz badań ciążowych

Jako przyszła mama musisz częściej odwiedzać lekarza i wykonywać więcej analiz niż zwykle. Ale dzięki temu zyskasz pewność, że maluszek dobrze się rozwija i urodzi się zdrowy.

I trymestr

 Ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne (plus cy­to­lo­gia)

 Po­miar ci­śnie­nia krwi (RR)

Reklama

 Ana­li­za krwi (od­czyn VDRL; krze­pli­wość; gru­pa krwi; test IgG; IgM w kie­run­ku tok­so­pla­zmo­zy, ró­życz­ki, cy­to­me­ga­lii; HbsAg; VDRL; HIV; prze­ciw­ciała od­por­no­ścio­we w przy­pad­ku ujem­ne­go czyn­ni­ka Rh

 Mor­fo­lo­gia krwi (he­mo­glo­bi­na HGB, Hb; krwin­ki czer­wo­ne E, RBC; krwin­ki białe L,WBC; płyt­ki krwi PLT, trom­bo­cy­ty; he­ma­to­kryt Ht; glu­ko­za GTT

 Ana­li­za mo­czu (ciężar właściwy, białko, glu­ko­za, osad)

 USG

 Kon­sul­ta­cja in­ter­ni­stycz­na (u ko­biet, któ­re na coś prze­wle­kle cho­ru­ją lub chorowały przed ciążą) oraz sto­ma­to­lo­gicz­na

II trymestr

 Ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne

 Po­miar ci­śnie­nia krwi

 Mor­fo­lo­gia (jak wy­żej), trze­ba po­wtó­rzyć jed­no­ra­zo­wo toksoplazmo­zę, je­śli wcze­śniej­sze ba­da­nia są ujem­ne i ko­bie­ta nie ma od­porno­ści, czy­li przeciwciała IgG–

 Ana­li­za mo­czu (jak wy­żej)

 Test obciążenia 75 g glukozy (na czczo i po 2 godzinach)

 Oce­na pH wy­dzie­li­ny z po­chwy

 USG re­fe­ren­cyj­ne (to tzw. USG połówkowe, w pełni obowiązkowe)

III trymestr

 Ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne

 Mor­fo­lo­gia

 Ana­li­za mo­czu

 USG  Ba­da­nia KTG

 Po­siew w kierunku GBS

 An­ty­gen HBs (w kie­run­ku WZW ty­pu B)

 Prze­ciw­ciała od­por­no­ścio­we (u wszyst­kich, nie tyl­ko w przy­pad­ku Rh–)

 Pró­by wątro­bo­we (trans­ami­na­zy, fos­fa­ta­za, bi­li­ru­bi­na)

 WR (HIV po­wta­rza­my, gdy ko­bie­ta jest z gru­py ry­zy­ka)

Maluszek w 3D

Jeśli chcesz np. zobaczyć swojego maluszka w trójwymiarze, zamiast tradycyjnego USG wybierz się na USG 3D. Jeszcze bardziej zaawansowanym badaniem jest USG 4D, które daje wrażenie jakby w brzuchu mamy była kamera rejestrująca, co dziecko robi. Niestety, badania te są płatne, ich koszt to ok. 200-300 zł.

Nawet najprostsze badania, takie jak analiza krwi mówią o tym, czy ciąża rozwija się prawidłowo i pozwalają zapobiec komplikacjom. Dlatego warto być zdyscyplinowaną pacjentką. Sprawdź, co cię czeka.

Wizyty u ginekologa

Już podczas pierwszego spotkania lekarz powinien, oprócz rutynowego badania ginekologicznego, osłuchać twoje serce, zbadać brzuch, nogi (sprawdzić, czy masz żylaki).

Położnik spyta też, jak długi jest twój cykl miesiączkowy, czy przeszłaś jakieś operacje, czy pijesz alkohol, palisz papierosy, czy w rodzinie występują choroby genetyczne.

W czasie tej wizyty lekarz założy także kartę ciąży, w której będzie zapisywał ważne informacje dotyczące jej przebiegu, stosując przy tym odpowiednie skróty. I tak np. OM lub LMP oznacza termin ostatniej miesiączki, TP lub EDD – spodziewany termin porodu, RR – ciśnienie tętnicze, TC lub HBD – liczbę tygodni ciąży.

Podczas każdej kolejnej wizyty ginekolog powinien cię zważyć (kontrola przyrostów masy ciała to jeden ze sposobów na sprawdzenie, czy ciąża rozwija się prawidłowo), zmierzyć ci ciśnienie krwi (gdy jest podwyższone, może wiązać się z zaburzeniami wzrastania i rozwoju płodu).

Istotna jest też cytologia i badanie pH pochwy. Te badania pozwolą zapobiegać niebezpiecznym dla dziecka infekcjom, a jeśli jednak takowe by wystąpiły – szybko je wyleczyć.

Pobranie krwi

Jako przyszła mama co miesiąc będziesz musiała oddawać krew do badania. To bardzo ważne, bo właśnie dzięki analizom krwi można wcześnie wykryć różne możliwe zagrożenia i zapobiec ewentualnym problemom.

Każdy wynik powyżej lub poniżej normy należy skonsultować ze swoim ginekologiem. Odczyn VDRL lub WR: wykrywa kiłę, wynik powinien być ujemny.

HbsAg: ten skrót oznacza antygen wirusowego zapalenia wątroby typu B, prawidłowy wynik powinien być ujemny.

IgG, IGM dla toksoplazmozy. Przeciwciała IgM świadczą o ryzyku zarażenia się tą chorobą w ciąży; natomiast obecność przeciwciał IgG świadczy o przebytej wcześniej chorobie, dzięki czemu obecnie jesteś na nią odporna.

IgG, IgM dla różyczki: brak przeciwciał IgG i IgM oznacza, że nie chorowałaś na różyczkę. IgG powinno być dodatnie – wtedy świadczy o tym, że nie ma ryzyka zachorowania.

Hemoglobina (Hb, HGB) 10,5-11 g/dl, hematokryt (Ht) gęstość krwi 37-45: wynik poniżej normy wskazuje na anemię – wtedy lekarz może zalecić przyjmowanie preparatów żelaza.

Erytrocyty (E, RBC) krwinki czerwone 3,5-4,5 mln/mikrolitr: okresowe obniżenie ich wartości nie powinno niepokoić, ale stałe może świadczyć o anemii.

Glukoza (GTT): 110-125 mg wynik powyżej normy oznacza ryzyko wystąpienia cukrzycy lub też jej istnienie. Czasem w takiej sytuacji wystarczy jedynie zmiana diety, ale niektóre przyszłe mamy muszą przyjmować insulinę.

Leukocyty (L, WBC) krwinki białe 4-11 tys./mikrolitr: wynik powyżej normy świadczy o tym, że w organizmie rozwija się infekcja, chociaż w ciąży górna granica często bywa przekraczana i dochodzi do 14-15 tys.

Żelazo całkowite (Fe) 60-150 mg%: wartość poniżej normy może oznaczać anemię.

Czynnik Rh: to bardzo ważne badanie, szczególnie jeśli sama masz czynnik Rh–.

Jeśli dziecko odziedziczy po ojcu Rh+, twój organizm podczas pierwszej ciąży może potraktować krwinki płodu jako obce i wytworzyć przeciwciała, co jest groźne dla następnej ciąży.

W takiej sytuacji tuż po porodzie trzeba przyjąć immunoglobulinę, która zapobiegnie konfliktowi serologicznemu przy drugim dziecku.

Analiza moczu

Pozwala wykryć wiele poważnych dolegliwości, np. cukrzycę (w moczu obecny jest cukier) albo zatrucie ciążowe (świadczy o tym obecność białka w moczu). Z kolei nabłonki i leukocyty w moczu mogą świadczyć o infekcji układu moczowego.

Kontrola USG

To bezpieczne i nieinwazyjne badanie pozwala na śledzenie rozwoju i wykrycie ewentualnych wad rozwojowych płodu. Wykonanie USG jest szczególnie ważne pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży, kiedy sprawdzając tzw. przezierność karkową płodu, lekarz może wykluczyć zespół Downa i inne wady genetyczne.

Kolejny ważny termin to 18.-22. tydzień ciąży. Mózg, serce, płuca i nerki dziecka są już na tyle duże, że lekarz może je ocenić, jest też w stanie określić płeć smyka.

Między 28. a 32. tygodniem sprawdzi, czy dziec- ko wzrasta proporcjonalnie do czasu trwania ciąży. Po 36. tygodniu określi, czy przyjęło właściwą pozycję do porodu.

A może badania prenatalne?

Wskazaniami do wykonania tych badań są wiek matki (powyżej 35 lat), wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami genetycznymi oraz nieprawidłowe wyniki USG.

W PIERWSZYM TRYMESTRZE: Biopsję trofoblastu: (11.-12. tydzień ciąży): za pomocą igły pobiera się komórki powstającego łożyska. Dzięki temu można wykluczyć ewentualne wady genetyczne u płodu.

W DRUGIM TRYMESTRZE: Test potrójny (17.-20. tydzień ciąży) ocena w kierunku ewentualnych wad genetycznych i rozszczepu kręgosłupa. Amniopunkcję (15.-18. tydzień ciąży) pobranie płynu owodniowego, które pozwala na wykrycie wad genetycznych u dziecka.

Nakłucie pępowiny: wykonuje się je przy podejrzeniu konfliktu serologicznego lub ryzyka infekcji wewnątrzmacicznej.

W TRZECIM TRYMESTRZE: Amniopunkcję: w celu oceny dojrzałości płuc u maluszka.

Co to jest KTG? Sonda na brzuch

To badanie, które wykonuje się pod koniec ciąży, aby sprawdzić, w jakim stanie jest maluszek.

W czasie jego trwania na brzuchu kobiety mocuje się dwa czujniki, które rejestrują nawet najdrobniejsze zmiany w pracy serca płodu, a także czynność skurczową macicy. Zwolnienie rytmu małego serduszka od tzw. czynności podstawowej w trakcie lub po skurczu to zły objaw.

Jeżeli tak się dzieje, może to świadczyć o niewydolności łożyska (jeśli są spadki tętna) i zagrożeniu niedotlenieniem płodu. Wówczas lekarze mogą podjąć decyzję o natychmiastowym wykonaniu cesarskiego cięcia.

Konsultacja: dr Leszek Lewandowski, specjalista ginekolog-położnik z IMiD. Tekst: Jowita Hakobert

Więcej na temat:USG | Rh+ | RH- | RH+ | ana | mor

Zobacz również

  • Jestem bardzo zmartwiona, bo marzyłam o wnuku, a nie wiadomo, czy będę mogła zostać babcią. Moja 28-letnia córka pół roku temu zachorowała na hashimoto i musi brać leki. Jakie ma szanse na zajście... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.